Sprzedaż węgla

Ekogroszek MAX

Parametry

Qri ≥ 28.000 kJ/kg
Ar  ≤ 5%
Srt ≤ 0,6%

Uziarnienie: 8-25 mm

Produkt pakowany po 25 kg w wytrzymałych workach foliowych
Zapytanie dotyczące oferty