Sprzedaż węgla

Ekogroszek

Parametry

Qri: 26.500-28.000 kJ/kg
Ar  ≤ 7%
Srt ≤ 0,8%

Uziarnienie: 8-25 mm

Produkt pakowany po 25 kg w wytrzymałych workach foliowych
Zapytanie dotyczące oferty