Sprzedaż węgla

EKO MIAŁ 25

Parametry


Qri ≥ 25.000 kJ/kg
Ar  ≤ 10%
Srt ≤ 1%

Uziarnienie: 0-25 mm

Produkt pakowany po 25 kg w wytrzymałych workach foliowych
Zapytanie dotyczące oferty