Dokumenty do pobrania


Oświadczenie - firma, jednostka organizacyjna
dokument
Oświadczenie - osoba fizyczna
dokument

 

Uwaga!

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym od dnia 1 stycznia 2019 r. osoby fizyczne chcące nabyć wyroby węglowe w zwolnieniu od akcyzy, są zobowiązane do:

  1. okazania dowodu tożsamości dostawcy wyrobów węglowych (dowodu osobistego lub paszportu)
  2. złożenia oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych zawierających m.in. imię, nazwisko i adres zamieszkania nabywcy, jego numer PESEL oraz numer okazanego dowodu tożsamości;
  3. czytelnego podpisania oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych.

Ustawodawca nałożył także dodatkowe obowiązki na podmioty gospodarcze, chcące nabyć węgiel przy zwolnieniu z akcyzy. Od 1 stycznia 2019 roku podmioty te powinny złożyć oświadczenie, zawierające nazwę nabywcy, adres siedziby lub zamieszkania nabywcy, numer NIP nabywcy, określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów węglowych, a także datę i miejsce jego złożenia.

Z treścią nowych przepisów można zapoznać się pod adresem: dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1697/1.