Sprzedaż węgla

EKO MIAŁ MAX

Parametry

Qri ≥ 28.000 kJ/kg
Ar  ≤ 6%
Srt ≤ 0,6%

Uziarnienie: 0-25 mm

Produkt pakowany po 25 kg w wytrzymałych workach foliowych


brak brakZapytanie dotyczące oferty